استخدام راننده کامیونت به شرط تملیک

شرکت ارس پربنیس در نظر دارد جهت تکمیل ناوگان پخش خود در سراسر کشور نسبت به واگذاری تعدادی کامیونت آمیکو 2/5 تن اتاقدار و آماده به‌کار، به صورت اجاره به‌شرط تملیک اقدام نماید.

آورده اولیه: یک میلیارد و ششصد میلیون ریال

شرایط قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو شرکت ارس پربنیس

  •  انتقال 4 دانگ یک دستگاه کامیون آمیکو 2/5 تن تمام لوازم منصوبه از جمله کانتین به مبلغ 5.370.000.000 ریال وجه رایج کشور معادل 537.000.000 تومان که مبلغ 1.600.000.000 ریال معادل 160.000.000 تومان در زمان انعقاد قرارداد اخذ خواهد شد، و مبلغ 1.980.000.000 ریال معادل 198.000.000 تومان، ظرف مدت 36 ماه شمسی بصورت ماهیانه مبلغ 55.000.000 ریال معادل پنج میلیون و پانصد هزار تومان دریافت می‌گردد.
  • مبالغ مذکور بابت 4 دانگ مشاع از شش دانگ مالکیت خودرو می‌باشد.
  • مبلغ 1.790.000.000 ریال معادل 179.000.000 تومان معادل 2 دانگ از مالکیت خودرو پس از اتمام اقساط و پرداخت مبالغ مذکور و در ازای تنظیم سند رسمی انتقال و مالکیت از طرف موجر بنام مستاجر از سوی وی پرداخت می‌شود.

راه‌های ارتباطی

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 16
پنجشنبه: 9 الی 14

شماره تماس

(داخلی 201) 44015115 021

 

ایمیل

info@benis.ir

فرم درخواست